Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de declaratie staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld, dat door de overheid is vastgesteld.

De tarieven voor tandheelkundige behandelingen zijn in tegenstelling tot 2012 niet langer vrij door de tandarts zelf te bepalen. Aan iedere code hangt een Uniform Particulier Tarief. Patiënten bepalen zelf in overleg met de tandarts de controle frequentie. Voor tandheelkundige zorg die u zelf moet betalen kunt u zich aanvullend particulier verzekeren.

Actuele informatie over de tarieven vind u op de site van de NZA

Volwassenen

Veel volwassen zorgverzekerden (met eigen tanden en kiezen) hebben zo'n aanvullende tandartsverzekering. Er is een groot aanbod van aanvullende tandartsverzekeringen, die onderling verschillen in premiehoogte en verzekerd pakket.

Jeugd

Voor jeugdigen (tot 18 jaar) vergoedt de basisverzekering een breed pakket tandheelkundige zorg, uitgezonderd kronen, bruggen en orthodontie. Wel is de behandeling bij het ontbreken of verlies van voortanden een basisverstrekking.

In onze praktijk worden de KNMT betalingsvoorwaarden gehanteerd: Gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 150/20