Kwaliteitsbeleid

HKZ certificering

Om de kwaliteit van ons werk te waarborgen zijn wij een HKZ-gecertificeerde tandheelkundige praktijk. Dit houdt in dat wij voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de bedrijfsvoering en dienstverlening van een moderne tandheelkundige praktijk.

Samen met Roozenboom Consulting hebben we een kwaliteitsbeleid opgesteld. Dit is ten uitvoer gebracht in een kwaliteitshandboek. Hierin zijn alle facetten binnen onze organisatie geprotocolleerd. Hierbij valt te denken aan de tandheelkundige behandelingen, personeelsbeleid, logistiek van materialen, taakdelegatie, verwijsrelaties, praktijkhuisregels, facturering, adminstratieve en managementwerkzaamheden. Ieder jaar worden wij op onze kwaliteit getoetst door een consultant van Roozenboom Consulting door middel van een audit. Dit houdt in dat de praktijk wordt bezocht en getoetst of alle protocollen nog up-to-date zijn.

Beroepsverenigingen

De tandartsen zijn aangesloten bij de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De mondzorgkundige is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM).

Tevens staan de tandartsen ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Tandartsen: het KRT.

Bij- en nascholing

Bij- en nascholing staat bij ons hoog in het vaandel.

De tandartsen volgen geregeld cursussen op locatie om bij te blijven. Daarnaast hebben ze ongeveer 7 keer per jaar georganiseerd intercollegiaal overleg over nieuwe ontwikkelingen in de tandheelkunde, praktijkvoering en casuïstiek. Dit gaat uit van de beroepenorganisatie NMT, die ook thema-avonden op locatie verzorgt.

De nieuwste methoden en technieken worden 8 wekelijks met het hele team van Mondzorg Surhuisterveen besproken in een daarvoor ingerichte Klinische les in de praktijk. Mochten er op dat moment geen nieuwe ontwikkelingen zijn die de aandacht verdienen, dan worden bestaande onderdelen herhaald. Tevens hebben wij 6-8 wekelijks een werkbespreking om de praktijkvoering en behandelingen te stroomlijnen.