Klachtenregeling

Bent u ontevreden over bijvoorbeeld een behandeling of heeft u een vraag? Dan zouden wij het prettig vinden dat u contact met ons opneemt, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Mocht het zo zijn dat we er niet uitkomen, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie de NMT. Kijk voor meer informatie over het TIP op www.nmt.nl.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-Klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Ook hierover vind u meer informatie op de website van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde: www.nmt.nl.